Cani Etemi
Cani Etemi

Këngëtarin
Prishtinë / Priština, Kosovo

Njerëz të sigurtë, të besueshëm dhe të shkëlqyeshëm për të punuar me ta

Njerëz të sigurtë, të besueshëm dhe të shkëlqyeshëm për të punuar me ta. Nuk ka nevojë as të mendoni për këtë, mirëpo të regjistroheni sot.