Mihrije Prapashtica

  Prishtina, Kosovo

Merr çmimin

Detajet

Përshëndetje nga unë Mihrije Prapashtica!

Kalendari

# Data dhe ora e fillimit Data dhe ora e përfundimit
Asnjë e dhënë (shënim) s'u gjet

Komentet (Vlerësimet)

S’ka ende ndonjë koment.

aftësitë

  • Muzikë Moderne
  • Muzikë Popullore Toske
  • Muzikë Popullore Gege

Vendi në hartë