Fatlum Kurteshi

  Prishtina, Kosovo

Merr çmimin

Detajet

Përshëndetje për të gjithë ju në MyDasma! Unë jam Fatlum Kurteshi. Jam nga Tirana e Shqipërisë. Tashmë, edhe unë jam në MyDasma!

Kalendari

# Data dhe ora e fillimit Data dhe ora e përfundimit
Asnjë e dhënë (shënim) s'u gjet

Komentet (Vlerësimet)

S’ka ende ndonjë koment.

aftësitë

  • Muzikë Moderne
  • Muzikë Popullore Gege
  • Muzikë Tallava

Vendi në hartë