Filtrat

Të gjitha restorantet

Xeni Imperial

Xeni Imperial

Çmimi: për njeri: €17.00
Min. njerëz: 100
Max. njerëz: 600
  Rr. Magjistrale Gjakovë - Prizren, Kosovo