Filtrat

Të gjitha restorantet

Restorant Kadiu

Restorant Kadiu

Çmimi: për njeri: €25.00
Min. njerëz: 50
Max. njerëz: 300

Restorant Kujtim Brahimi

Restorant Kujtim Brahimi

Çmimi: për njeri: €20.00
Min. njerëz: 30
Max. njerëz: 100

Restorant Oita Event

Restorant Oita Event

Çmimi: për njeri: €13.00
Min. njerëz: 250
Max. njerëz: 700

Restorant Oita II Luxe

Restorant Oita II Luxe

Çmimi: për njeri: €13.00
Min. njerëz: 180
Max. njerëz: 500

Restorant Toçila

Restorant Toçila

Çmimi: për njeri: €20.00
Min. njerëz: 50
Max. njerëz: 300

Restorant Tufa

Restorant Tufa

Çmimi: për njeri: €20.00
Min. njerëz: 90
Max. njerëz: 280

Restorant Ujvara

Restorant Ujvara

Çmimi: për njeri: €20.00
Min. njerëz: 50
Max. njerëz: 200

Restorant “ Laci”

Restorant “ Laci”

Çmimi: për njeri: €22.00
Min. njerëz: 50
Max. njerëz: 200

Restorant “Ardial”

Restorant “Ardial”

Çmimi: për njeri: €22.00
Min. njerëz: 100
Max. njerëz: 300

Restorant “Kaloshi”

Restorant “Kaloshi”

Çmimi: për njeri: €20.00
Min. njerëz: 100
Max. njerëz: 250