Filtrat

Të gjitha restorantet

PalmaNova Resort

PalmaNova Resort

Çmimi: për njeri: €33.00
Min. njerëz: 50
Max. njerëz: 270

Queen Park

Queen Park

Çmimi: për njeri: €40.00
Min. njerëz: 40
Max. njerëz: 180

Resort Eiffel

Resort Eiffel

Çmimi: për njeri: €30.00
Min. njerëz: 50
Max. njerëz: 360

Restorant "Sofra Tironce"

Restorant "Sofra Tironce"

Çmimi: për njeri: €17.00
Min. njerëz: 50
Max. njerëz: 200

Restorant "Vëllezërit Cani"

Restorant "Vëllezërit Cani"

Çmimi: për njeri: €21.00
Min. njerëz: 100
Max. njerëz: 350

Restorant 'Rrushi'

Restorant 'Rrushi'

Çmimi: për njeri: €22.00
Min. njerëz: 50
Max. njerëz: 280

Restorant Antika

Restorant Antika

Çmimi: për njeri: €17.00
Min. njerëz: 250
Max. njerëz: 700

Restorant Antika 2

Restorant Antika 2

Çmimi: për njeri: €15.00
Min. njerëz: 200
Max. njerëz: 400

Restorant Bashkim Belshi

Restorant Bashkim Belshi

Çmimi: për njeri: €20.00
Min. njerëz: 50
Max. njerëz: 180

Restorant Hima

Restorant Hima

Çmimi: për njeri: €22.00
Min. njerëz: 100
Max. njerëz: 300