Filtrat

Të gjitha restorantet

Hasi Imperial

Hasi Imperial

Çmimi: për njeri: €10.00
Min. njerëz: 150
Max. njerëz: 700
Kosovo

Marriot

Marriot

Çmimi: për njeri: €100.00
Min. njerëz: 12
Max. njerëz: 128
Marriot

Kushtrimi Imperial

Kushtrimi Imperial

Çmimi: për njeri: €15.00
Min. njerëz: 150
Max. njerëz: 400

Ylli Palace

Ylli Palace

Çmimi: për njeri: €18.00
Min. njerëz: 150
Max. njerëz: 400