Pararegjistrohu SOT! Të duhet 1 minutë.

Regjistrohu në platformën MyDasma!

Tarifa e pararegjstrimit është vetëm 59 Euro për 1 vit deri më 1.2.23. Pastaj, bëhet 199 Euro. Regjistrohu tani!
Pagesa përmes bankë
Pagesa me para në dorë
Western Union
Beqir Sokoli
beqosokoli@mydasma.com
+38345168666
Adresa: Rr Shkronjat, Fat Group A5, Prizren 20000, Kosova.