Sugjerim nga MyDasma: së pari rezervoje restorantin dhe pastaj këngëtarin, ngase, pas rezervimit të restorantit dhe pastaj këngëtarit, në mënyrë automatike, adresa e restorantit do t'i dërgohet këngëtarit.

Kameramanët

ZGJIDH Kameramanët

Fotografistët

ZGJIDH Fotografistët

Kameramanët dhe Fotografistët

ZGJIDH Kameramanët dhe Fotografistët