Notice (8): Use of undefined constant businessusers - assumed 'businessusers' [APP/Template/Layout/default.ctp, line 82]
Sugjerim nga MyDasma: së pari rezervoje restorantin dhe pastaj këngëtarin, ngase, pas rezervimit të restorantit dhe pastaj këngëtarit, në mënyrë automatike, adresa e restorantit do t'i dërgohet këngëtarit.

Kameramanët dhe Fotografistët

Përzgjedh Kameramanët dhe Fotografistët