Sugjerim nga MyDasma: së pari rezervoje restorantin dhe pastaj këngëtarin, ngase, pas rezervimit të restorantit dhe pastaj këngëtarit, në mënyrë automatike, adresa e restorantit do t'i dërgohet këngëtarit.

Kameramanët dhe Fotografistët

Përzgjedh Kameramanët dhe Fotografistët