Paketa reklamuese falas

 

0

Për Reklamim për 2 muaj

 • Periudha kohore: 2 muaj
 • 1 reklamë në faqen kryesore (dy kutit reklamuese)
 • Reklama shfaqet nga 5 sekonda çdoherë
 • 24 orë përsëritje e kohëpaskohëshme
 • 7 ditë të javës
 • Reklama do të jetë e lidhur (linked) me shiko ‘Detajet e faqes së biznesit’.)
 • Ose në qoftë se nuk jeni, plotësisht, i regjistruar me MyDasma dhe keni vetëm qëllim reklamimi, atëherë reklama juaj do të lidhet me faqen tuaj të internetit apo faqen e Facebook-ut.

Paketa Reklamuese 1

 

120

Për Reklamim për 1 muaj

 • Periudha kohore: 1 muaj
 • 1 reklamë në faqen kryesore (dy kutit reklamuese)
 • Reklama shfaqet nga 5 sekonda çdoherë
 • 24 orë përsëritje e kohëpaskohëshme
 • 7 ditë të javës
 • Reklama do të jetë e lidhur (linked) me shiko ‘Detajet e faqes së biznesit’
 • Ose në qoftë se nuk jeni, plotësisht, i regjistruar me MyDasma dhe keni vetëm qëllim reklamimi, atëherë reklama juaj do të lidhet me faqen tuaj të internetit apo faqen e Facebook-ut.

Paketa Reklamuese 2

 

150

Për Reklamim për 1 muaj

 • Periudha kohore: 1 muaj
 • 1 reklamë në faqen kryesore (dy kutit reklamuese)
 • 1 reklamë në faqen 'Kërko', pavarësisht nga kategoria e përzgjedhur
 • Reklama shfaqet nga 5 sekonda çdoherë
 • 24 orë përsëritje e kohëpaskohëshme
 • 7 ditë të javës
 • Reklama do të jetë e lidhur (linked) me ‘Detajet e faqes së biznesit’
 • Ose në qoftë se nuk jeni, plotësisht, i regjistruar me MyDasma dhe keni vetëm qëllim reklamimi, atëherë reklama juaj do të lidhet me faqen tuaj të internetit apo faqen e Facebook-ut.

Paketa Reklamuese 3

 

200

Për Reklamim për 1 muaj

 • Periudha kohore: 1 muaj
 • 1 reklamë në faqen kryesore (dy kutit reklamuese)
 • 1 reklamë në faqen 'Kërko', pavarësisht nga kategoria e përzgjedhur
 • 1 reklamë në faqen 'Shiko Detajet', pavarësisht nga kategoria/biznesi i përzgjedhur
 • Reklama shfaqet nga 5 sekonda çdoherë
 • 24 orë përsëritje e kohëpaskohëshme
 • 7 ditë të javës
 • 4 postime reklamash, për 1 muaj, në Facebook-un e MyDasma Afërsisht, 1 postim (reklamë) për javë
 • Reklama do të jetë e lidhur (linked) me ‘Detajet e faqes së biznesit’
 • Ose në qoftë se nuk jeni, plotësisht, i regjistruar me MyDasma dhe keni vetëm qëllim reklamimi, atëherë reklama juaj do të lidhet me faqen tuaj të internetit apo faqen e Facebook-ut.

Paketa Reklamuese 4

 

250

Për Reklamim për 2 muaj

 • Periudha kohore: 2 muaj
 • 2 reklama në faqen kryesore (dy kutit reklamuese)
 • 1 reklamë në faqen 'Kërko', pavarësisht nga kategoria e përzgjedhur
 • 1 reklamë në faqen 'Shiko Detajet', pavarësisht nga kategoria/biznesi i përzgjedhur
 • Reklama shfaqet nga 5 sekonda çdoherë
 • 24 orë përsëritje e kohëpaskohëshme
 • 7 ditë të javës
 • 8 postime reklamash, për 2 muaj, në Facebook-un e MyDasma Afërsisht, 1 postim (reklamë) për javë
 • Reklama do të jetë e lidhur (linked) me ‘Detajet e Faqes së Biznesit’
 • Ose në qoftë se nuk jeni, plotësisht, i regjistruar me MyDasma dhe keni vetëm qëllim reklamimi, atëherë reklama juaj do të lidhet me faqen tuaj të internetit apo faqen e Facebook-ut.

Paketa Reklamuese 5

 

300

Për Reklamim për 3 muaj

 • Periudha kohore: 3 muaj
 • 2 reklama në faqen kryesore (dy kutit reklamuese)
 • 1 reklamë në faqen 'Kërko', pavarësisht nga kategoria e përzgjedhur
 • 1 reklamë në faqen 'Shiko Detajet', pavarësisht nga kategoria/biznesi i përzgjedhur
 • Reklama shfaqet nga 5 sekonda çdoherë
 • 24 orë përsëritje e kohëpaskohëshme
 • 7 ditë të javës
 • 12 postime reklamash, për 3 muaj, në Facebook-un e MyDasma Afërsisht, 1 postim (reklamë) për javë
 • Reklama do të jetë e lidhur (linked) me ‘Detajet e Faqes së Biznesit’
 • Ose në qoftë se nuk jeni, plotësisht, i regjistruar me MyDasma dhe keni vetëm qëllim reklamimi, atëherë reklama juaj do të lidhet me faqen tuaj të internetit apo faqen e Facebook-ut.

Të lutem, përzgjedhe paketën e reklamimit në mënyrë që ta përfundosh regjistrimin!