Dj.

  Prishtina, Kosovo

Detajet

Kalendari

# Data dhe ora e fillimit Data dhe ora e përfundimit
Asnjë e dhënë (shënim) s'u gjet

Komentet (Vlerësimet)

S’ka ende ndonjë koment.

aftësitë

  • Jazz
  • Pop
  • Hip Hop
  • Popullore Gege
  • Popullore Toske
  • Moderne
  • Tallava

Vendi në hartë

Prishtinë, Kosovo