Filtrat

Të gjithë Floktarët dhe Grimerët

Lola  Tola

Salloni 'Bukuria'

Shërbimet : Floktar, Grimer
  Bulevardi Bill Clinton, Prishtine