Filtrat

Të gjithë Dekori

Florian  Canga

Visual Stage Design

Çmimi:  Negocio çmimin
  Tirana, Albania
Përshkrimi
Një ndër format më të bukura të dekorimit të dasmave është videoprojeksioni. Çdo fasadë muri, brenda apo jashtë lokaleve, mund të tranformohet në imazh të fotografive të çifteve, piktura apo video-ilustruese. Sallat mund

Uves  Miftari

Uvesi Dekor

Çmimi:  Negocio çmimin
  Sharr, Kosovo
Përshkrimi
Përshëndetje nga unë Uves Miftari!   Uves Dekor posedon dekoret më moderne në Kosovë. Ne jemi shumë të lumtur t’ju njoftojmë se edhe ne jemi bërë pjesë e platformës online të të gjitha festave shqiptare, MyDasma.